تیزر کنفرانس جهانی راه ابریشم
۲ آذر ۱۳۹۷
جشنواره ی بین المللی تئاتر الف
تیزر جشنواره تئاتر الف
۲ آذر ۱۳۹۷
چهلمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی گردشگری UNWTO ورژن فارسی
چهلمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی گردشگری UNWTO ورژن انگلیسی 1
چهلمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی گردشگری UNWTO ورژن انگلیسی 2